Dokumentacja interfejsu Google AI Edge API

Ta dokumentacja dotycząca interfejsów API zawiera szczegółowe informacje na temat rozwiązań MediaPipe i TensorFlow Lite.

Interfejs API MediaPipe Solutions

Poniższa dokumentacja zawiera szczegółowe informacje o poszczególnych klasach i metodach w bibliotekach zadań MediaPipe i w Kreatorze modeli MediaPipe.

Zadania MediaPipe

Kreator modeli MediaPipe

Interfejs API TensorFlow Lite

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o poszczególnych klasach i metodach w bibliotece TensorFlow Lite.

Udostępniamy też inne narzędzia związane z TensorFlow Lite.